'N INTERVENSIEPROGRAM VIR GRAAD 1-LEERDERS UIT 'N LAE ...

literatuurstudie is die struikelblokke wat graad 1-leerders in geletterdheid en gesyferdheid ... 4.7.3.1 Die leer van sistematiese en duidelike klanke ..... 67. 4.7.4 Vier ... dat so gou as moontlik met perseptuele oefeninge begin word (Grové &.

'N INTERVENSIEPROGRAM VIR GRAAD 1-LEERDERS UIT 'N LAE ... - Verwante dokumente